Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat
Partnerzy

Harmonogram

Dzień I - 21 LISTOPADA (ŚRODA)

 

14.00 Rejestracja uczestników
16.00 Otwarcie konferencji, przywitanie gości specjalnych i uczestników
 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją jako priorytet zewaluowanego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

 • EZD RP - narzędzie do usprawnienia polskiej administracji
 • awans cyfrowy podmiotów realizujących zadania publiczne
 • współpraca EZD RP z istniejącym oraz nowymi systemami teleinformatycznymi administracji publicznej
 

Znaczenie projektu EZD RP w procesie cyfryzacji podmiotów publicznych – aktualny stan realizacji

 • realizacja projektu EZD RP w partnerstwie NASK i Wojewody Podlaskiego
 • obligatoryjność czy dowolność w użytkowaniu EZD RP do realizacji zadań publicznych
 • czy warto czekać na system EZD RP
 

Cyfrowa kopia dokumentu na prawach oryginału – projektowane zmiany w ustawie o zasobie archiwalnym i archiwach

 • cyfrowa kopia a papierowy oryginał
 • składy chronologiczne i ich przyszłość
 • awans cyfrowy w archiwach państwowych
19.30 Kolacja i wieczór integracyjny

 


Dzień II - 22 LISTOPADA (CZWARTEK)

 

07.30 Śniadanie

 

W jaki sposób nowe zasady doręczenia elektronicznego zmienią obsługę korespondencji w urzędach

 • projektowane zmiany w zasadach e-doręczeń w Polsce
 • obsługa korespondencji w urzędach a systemy elektronicznego zarządzania
 • cele i stan realizacji projektu eDoręczenia

 

Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją

 • poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność jako podstawowa zasada przetwarzania danych
 • zasada legalności w obiegu dokumentacji
 • ograniczenie przetwarzania oraz usuwanie informacji
11.00 Przerwa kawowa

 

Moduły i funkcje systemu EZD RP. Zasady współpracy z Radą Użytkowników

 • projektowane moduły i funkcje systemu EZD RP
 • EZD PUW a EZD RP – doświadczenie Zespołu Wojewody Podlaskiego w procesie wytwórczym EZD RP
 • współpraca z Radą Użytkowników EZD RP – obszar merytoryczny, testy prototypu, udział w pilotażu
 

Przyszłość EZD PUW w kontekście EZD RP – zapewnienie wsparcia i rozwoju, nowe wdrożenia

 • nowe funkcje EZD PUW usprawniające codzienne czynności urzędników
 • bieżące wdrożenia i wsparcie użytkowników EZD PUW
 • plany rozwoju EZD PUW w pryzmacie tworzonego systemu EZD RP
 

Raporty w systemie EZD czyli spojrzenie archiwisty na dane o dokumentach przetwarzanych w urzędzie

 • dane obowiązkowe i dane pomocnicze w systemach EZD
 • wpływ kompletności metadanych na raporty z systemu
 • możliwości systemu a uprawnienia archiwisty
14.15 Przerwa obiadowa
 

Komunikacja i dokumentacja elektroniczna w procesie zamówień publicznych z wykorzystaniem centralnej platformy eZamówienia

 • realizacja procesu zamówień publicznych przy zastosowaniu centralnej platformy
 • integracja portali eUsług z platformą eZamówienia
 • ramy czasowe uruchomienia centralnej platformy zamówień publicznych
 

System EZD a systemy dedykowane w świetle obowiązujących i nowelizowanych przepisów

 • system dedykowany a dokumentowanie spraw w urzędzie
 • różne sposoby doręczeń i ich dokumentowanie w systemie EZD
 • możliwości wykorzystania systemu EZD przy realizacji nowych projektów centralnych
16.45 Przerwa kawowa
 

EZD w Linii Współpracy Rządu i Samorządu. Doświadczenia z wdrożeń prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • współpraca rządu i samorządu w zakresie budowy EZD RP – wnioski ze spotkania Linii Współpracy
 • wdrożenie EZD PUW w UMWD i jednostkach podległych
 • jak podnieść kompetencje cyfrowe pracowników podległych jednostek
 

Jak szybko i skutecznie podnieść i utrzymać awans cyfrowy jednostek administracji publicznej w zakresie wdrożenia EZD

 • wdrożenie i utrzymanie EZD w jednostkach stowarzyszonych w Wielkich Jeziorach Mazurskich
 • rozwiązania techniczne w projekcie Cyfrowe Mazury
 • jak pomóc małym gminom w procesie cyfryzacji - samorządowe centra kompetencyjne
19.00 Kolacja


Dzień III - 23 LISTOPADA (PIĄTEK)

 

07.30 Śniadanie
 

Audyt systemu EZD w samorządzie – studium przypadku

 • zasadność przeprowadzenia audytu EZD
 • stan wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie - zidentyfikowane zagadnienia techniczne i merytoryczne
 • istota bieżącej weryfikacji prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych i nadzór techniczny w urzędzie wdrażającym EZD
10.15 Przerwa kawowa
 

Praca koordynatora czynności kancelaryjnych i archiwisty z systemem EZD

 • rola i obowiązki koordynatora czynności kancelaryjnych
 • wsparcie użytkowników przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu
 • przygotowanie do archiwizacji spraw elektronicznych i składów chronologicznych
 

Współpraca jednostek stosujących różne systemy dokumentowania spraw – kontrola urzędu, w którym wdrożono EZD

 • system dokumentowania spraw w Najwyższej Izbie Kontroli
 • zasady dokumentowania przebiegu kontroli
 • doświadczenia z kontroli urzędów, w których wdrożono EZD
12.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

* Informujemy, że tematyka może ulec zmianie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.