Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat
Partnerzy

Harmonogram

Dzień I - 11 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK)

 

14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
16.00 – 16.10 Otwarcie FORUM
 

Nowelizacja przepisów kancelaryjnych, a praktyka stosowania rozporządzenia ws. instrukcji kancelaryjnej (obowiązujące przepisy kancelaryjne, a praktyka postępowania z dokumentacją w podmiotach publicznych, stan prac nad nowelizacją przepisów kancelaryjnych z 2011 r., proponowane zmiany w przepisach wynikające z praktyki stosowania instrukcji kancelaryjnej)

 

Wymagania Archiwów Państwowych w zakresie zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych (zasady zarządzania dokumentacją w podmiotach publicznych, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przejmowanie akt spraw dokumentowanych elektronicznie przez archiwa państwowe)

 

Dobre praktyki zarządzania korespondencją i dokumentacją, wynikające z doświadczenia MKiDN w zakresie dokumentowania przebiegu załatwiania spraw (zasady zarządzania dokumentacją stosowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sposoby na usprawnienie obsługi korespondencji wpływającej i wychodzącej, przyjęte procedury i rozwiązania zwiększające ergonomię pracy kancelarii ogólnej)

19.00 Kolacja

 


Dzień II - 12 GRUDNIA (WTOREK)

 

07.30 – 10.00 Śniadanie

 

Kryteria wyboru podstawowego sposobu dokumentowania spraw. Co trzeba wiedzieć przed wprowadzeniem EZD w urzędzie? (rola procedur wewnętrznych przy wdrożeniu systemu EZD, jak określić wyjątki w prowadzeniu spraw w systemie elektronicznym, prace przygotowawcze, koordynacja i nadzór wdrożenia systemu EZD w jednostce)

 

Zarządzanie dokumentacją w systemie tradycyjnym, a narzędzia informatyczne do realizacji czynności kancelaryjnych (wymogi i zasady postępowania przy tradycyjnym zarządzaniu dokumentacją, rola systemów teleinformatycznych w procesie zarządzania dokumentacją tradycyjną, jak zapewnić kompletność akt spraw prowadzonych w postaci tradycyjnej, postępowanie z naturalnymi dokumentami elektronicznymi)

11.15 – 12.00 Przerwa

 

Kompletowanie elektronicznych akt spraw i prowadzenie składu chronologicznego. Zasady postępowania z dokumentem papierowym (wymogi i zasady postępowania z dokumentami przy elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, kiedy trzeba utworzyć skład chronologiczny i jak nim zarządzać, praktyczne aspekty archiwizacji)

 

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji papierowej i elektronicznej do archiwum zakładowego (przegląd przepisów (zasady) przekazywania dokumentacji do składu chronologicznego, co robić z dokumentami nietworzącymi akta sprawy oraz dokumentacją techniczną i kartograficzną, przekazywanie nośników informatycznych i baz danych)

14.00 –15.30 Obiad
 

Plany rozwojowe systemu EZD PUW oraz możliwości dołączenia do projektu Wojewody Podlaskiego (przegląd wdrożeń systemu EZD PUW, rola centrów kompetencyjnych we wdrażaniu  EZD PUW, plany rozwoju EZD PUW w kontekście planowanego systemu centralnego EZD RP)

  Studium przypadku: wdrożenie i rozwój EZD w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (jak dobrze przygotować się do wdrożenia EZD w urzędzie, na co zwrócić uwagę przed uruchomieniem elektronicznego zarządzania dokumentacją, korzyści wynikające ze stosowania systemu EZD)
  Studium przypadku: zarządzanie dokumentacją z wykorzystaniem EZD w Urzędzie Miasta w Łodzi (konsekwencje wymiany systemu  teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją, dobre praktyki migracji danych między różnymi systemami klasy EZD, w jaki sposób zarządzać wyjątkami)
  Studium przypadku: procedury zarządzania dokumentacją elektroniczną w Archiwach Państwowych (dlaczego systemy EZD stanowią podstawę cyfryzacji urzędów, doświadczenia wynikające z wdrożenia EZD w Archiwum Państwowym, dobre praktyki bieżących czynności kancelaryjnych w systemie EZD)
  Rola centrum kompetencyjnego we wdrażaniu EZD w uczelniach wyższych (jak przygotować się do organizacji centrum kompetencyjnego, oczekiwania uczelni wyższych - współpraca przy wdrożeniu, jak system EZD zmienia pracę uczelni wyższej)
19.00 Kolacja

 


Dzień III - 13 GRUDNIA (ŚRODA)

 

08.00 – 09.00 Śniadanie
 

Prowadzenie postępowania administracyjnego, a zarządzanie dokumentacją  w postaci papierowej i elektronicznej

  Zasady doręczania dokumentów do stron postępowania oraz przekazywania akt do sądów administracyjnych (różnice w doręczaniu elektronicznym dokumentów osobom fizycznym i podmiotom publicznym, skutki wnoszenia pism i doręczenie ich na adres poczty elektronicznej, standard paczki z aktami elektronicznymi dla sądów administracyjnych)
10.30 - 11.00 Przerwa
 

Brakowanie dokumentacji elektronicznej i weryfikacja podpisów elektronicznych w aktach spraw dokumentowanych tradycyjnie (zasady brakowania dokumentacji elektronicznej, jak przechowywać naturalne dokumenty elektroniczne, gdy urząd nie ma systemu EZD, na czym polega weryfikacja podpisów elektronicznych)

  Luki prawne w przepisach kancelaryjnych. Propozycje zmian wynikające z doświadczenia zespołu EZD PUW (dobre praktyki zarządzania dokumentacją a przepisy prawa, jakie działania w EZD nie są uregulowane prawnie, rekomendacje zmian prawnych wynikające z siedmioletniego doświadczenia PUW)
12.00 Zakończenie FORUM

 

* Informujemy, że tematyka może ulec zmianie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.