Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat
Partnerzy

Anna Jastrzębska-Pawlak

Główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Tomasz Kelner

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dział Infrastruktury IT Wydział Informatyki Departament Organizacyjny i Kadr.

Krzysztof Kołodziejczyk

Zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie, archiwista i historyk, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, wieloletni kierownik pracowni digitalizacji, ekspert, trener i kontroler w programie rządowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura +, priorytet Digitalizacja, trener na szkoleniach organizowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe z zakresu digitalizacji materiałów archiwalnych, jeden z pierwszych wdrożeniowców Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej w archiwach państwowych, przewodniczący zespołu ds. wdrożenia systemu EZD w AP w Lublinie. 

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji oraz pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Były pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

 

Małgorzata Markowska

Zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi i pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktu z Mieszkańcami. Obecnie kieruje pracami Zespołu ds. Pilotażowego wdrożenia systemu EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Łodzi. Absolwentka Wydziału Ekonomiczo-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Rafał Nowakowski

Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjnym UMWD, koordynator zespołu ds. wdrożenia EZD w UMWD, współpracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Tomasz Omelaniuk

Po ukończeniu studiów na PJWSTK swoją zawodową przygodę z branżą IT rozpoczynał ponad 12 lat temu. Początkowo jako administrator sieci, serwerów oraz różnorodnych systemów. Następnie jako konsultant techniczny, programista, wdrożeniowiec oraz inżynier systemowy. W branży urządzeń i rozwiązań skanująco-drukujących od 2010 roku, kiedy to rozpoczął prace w firmie Lexmark International Polska jako system engineer odpowiedzialny za wdrożenia oraz wsparcie systemów u największych klientów. W HP od 2014 jako presales technical consultant odpowiada za rozwiązania w zakresie skanowania i wydruku dla klientów korporacyjnych.

Paweł Pietrzyk

Doktor nauk humanistycznych, archiwista i historyk. Od początku kariery zawodowej związany z państwową służbą archiwalną. Wieloletni kierownik oddziału w Archiwum Państwowego w Łodzi. W latach 2014-2016 dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Obecnie z-ca dyrektora w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odpowiedzialny m.in. za sprawy związane z zarządzaniem dokumentacją oraz wdrażaniem systemu EZD. Uczestnik i prelegent wielu konferencji (w tym międzynarodowych) związanych z archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją współczesną.

Robert Reszkowski

Związany jest z branżą IT od 1997r. w czasie długiej kariery zawodowej zajmował się w zarówno handlem detalicznym jak i hurtowym. W EPSON EUROPE B.V. oddział w Polsce zatrudniony jest od 2008 r. Początkowo był odpowiedzialny za rynek polskich sieci handlowy, od ponad roku zajmuje się szeroko pojętym rynkiem biznesowym ze szczególnym uwzględnieniem wysokowydajnych rozwiązań drukowania i skanowania.

Sławomir Rudkowski

Konsultant ds. rozwiązań MDS&IT. Posiada 18 lat doświadczenia zawodowego w branży IT. Specjalizuje się w rozwiązaniach do zarządzania kosztami i produkcji dokumentów jak również integracji ich z systemami obiegu dokumentów i archiwizacji. Poprzez lata doświadczeń od stanowiska samodzielnego handlowca w dużych organizacjach, do etapu zbudowania i zarządzania działem sprzedaży, zdobył gruntowną wiedzę o rynku dóbr inwestycyjnych w Polsce. Szczególnie w przypadku małych i średnich firm jak i  dużych przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i samorządowych. Jest osobą otwartą na nowe pomysły, a szczególnie na przygotowanie nowych rozwiązań IT w zakresie ogólnie pojętego - zarządzania i obiegu dokumentów. Jego „znakiem rozpoznawczym”  jest przygotowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, często „szytych na miarę” i wychodzących naprzeciw potrzebom Klientów i rynku, reasumując – jest „uzależniony” od nowych wyzwań i realizacji nowych pomysłów biznesowych dotyczących świata dokumentów. W Arcus S.A. odpowiada za wsparcie działu handlowego, Partnerów i Klientów w zakresie zintegrowanych rozwiązań zarządzania drukiem. Prywatnie miłośnik rajdów samochodowych i wędkowania.

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. W latach 2000-2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania nowej „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

Kazimierz Schmidt

Radca ministra w Departamencie Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji. Zajmuje się problematyką zarządzania informacją i dokumentacją z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, TVP S.A., NDAP, MSWiA, MAiC, MC). Uczestniczył w przygotowaniu projektów przepisów odnoszących się do tworzenia dokumentów elektronicznych oraz postępowania z nimi w sposób zapewniający wiarygodność gromadzonej dokumentacji. Autor artykułów i wystąpień związanych tematycznie z zarządzaniem dokumentacją w postaci elektronicznej oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej. Ostatnio zaangażowany w prace przygotowujące przepisy i rozwiązania organizacyjne wdrażające rozporządzenie eIDAS, w szczególności mające na celu stworzenie podstaw dla szerokiego wykorzystania identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w usługach publicznych.
 

dr Grzegorz Sibiga

Doktor prawa, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adwokat współpracujący z Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, autor licznych publikacji na temat zastosowania nowych technologii w administracji publicznej, w tym książki „Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz” (2011). Pełnił funkcję eksperta sejmowego podczas prac parlamentarnych nad ustawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jest członkiem rad programowych czasopism zajmujących się prawnymi aspektami stosowania nowych technologii (Prawo Mediów Elektronicznych, IT w Administracji).

Dorota Szymańska

Szefowa HelpDesku EZD PUW w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 2011 r. współpracuje przy wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju systemu EZD PUW z jednostkami administracji publicznej.

Maciej Witkowski

Od ponad 16 lat związany z rynkiem digitalizacji i archiwizacji. Brał czynny udział w realizacji wielu projektów digitalizacyjnych których celem było udoskonalenie wprowadzania dokumentów w obieg do różnych systemów EZD. W Kodak Alaris odpowiada za obszar związany z Information Management czyli oprogramowanie wspomagające obieg dokumentów dla różnych platform, sprzęt w tym wysokowydajne skanery dokumentowe. Na co dzień współpracuje także z partnerami i Ich klientami oferując wsparcie handlowe, marketingowe oraz techniczne. Z jego pomocy skorzystało kilkadziesiąt firm i instytucji, których grono zaufanych ciągle się powiększa.

Paweł Wlezień

Kierownik Archiwum Zakładowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Od blisko 20 lat archiwista zakładowy, z wykształcenia historyk. Posiada bogate doświadczenie, związane nie tylko z pracą w archiwum czy kierowaniem tą specyficzną komórką organizacyjną, ale również z organizacją pracy kancelaryjnej współczesnej administracji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy i poznaje zagadnienia związane z elektronicznymi systemami zarządzania. Uczestniczy we wdrażaniu systemów EZD w administracji rządowej, szkoląc pracowników czy współpracując przy przygotowaniu normatywów wewnętrznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwalnych. Autor bloga o tematyce archiwalnej i systemach EZD - www.o-archiwum.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.